contributie

 

De eerste 3 opkomsten is er geen contributie verschuldigd. Deze zijn om te bepalen of jezelf / uw kind het leuk vindt bij stichting Scouting Twickel. Daarna is het de bedoeling dat je of uw kind als lid wordt ingeschreven.

Per 1 januari 2012 bedraagt de maandelijkse contributie â‚¬ 9,-. Normaliter wordt alleen voor kampen een extra bijdrage gevraagd. Deze wordt bepaald aan de hand van de duur van het kamp, vervoer etc.

Om het werk van de penningmeester te vereenvoudigen int hij de contributie het liefst per automatische incasso. Mocht u toch liever zelf de contributie handmatig overmaken dan worden er 1 euro administratiekosten per maand in rekening gebracht. U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer 95.80.01.634 t.n.v. Scouting Twickel Stichting. Graag onder vermelding van de naam van uw kind

Mogelijk komt u in aamerking voor een tegemoetkoming in de kosten door de gemeente Borne. Kijk voor regelingen op de website 'Recht op minima voorzieningen'.